ככה זה בברית המועצות, מי שמת סימן שלא גנב
אבל מי שחי לא יתכן שיחיה בלי לגנוב