מעניין;
הפגנת מחללי שבת וכו'…. מקבלת במה נרחבת באתר,
הפגנת אלפי אלפים של יהודים חרדים לדבר ה' בב"ש, על חילול קברי קדמונים. וכן ההפגנות הסוערות במשך השנתיים האחרונים נגד גזירת הגיוס ותופעת גייסים "חרדים" בעלי זקן ופאות שמכרו את נפשם לשטן לא מקבלת אפי' איזכור קטן, כנראה ששם האנגלי לאתר (JEWISH rather than ORTHODOX/HAREDY) גוברת על השם העברי…
ודי לחכימא ברמיזא.