בהצעת חוק שאושרה היום בכנסת אוסר לפרסם פרטי חשוד עד 48 שעות מעת מזומן אדם לחקירה, השאלה מה יעשו צלמי העיתונות האם יעברו על החוק הפלילי.

בכנסת בוועדת חוקה חוק ומשפט אושר היום בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שתאסור לפרסם פרטי חשוד עד שיעבור 48 שעות מרגע שנודע לו על קיום חקירה נגדו ועד המועד בו הוא אמור להתייצב לחקירה.
יו"ר הוועדה, חבר הכנסת דוד רותם (ישראל ביתנו) אמר כי גם כבודו של אדם ומשפחתו הם ערך שיש לתת עליהם את הדעת, ואם דואג מי שדואג לזמן מצלמות בעת מעצר של חשוד, או לחליפין להדליף על כך שהוא זומן לחקירה כדי שיפרסמו את העניין, עלינו לדאוג כי גם לאותו נחקר יהיה את הזמן לשמור על כבודו ולבקש בעצמו צו איסור פרסום. שמו הטוב של אדם אינו יכול להיות למרמס לשם כותרת בעיתון.
יצויין כי החוק נתמך על ידי הסנגוריה הציבורית ועל ידי האגודה לזכויות האזרח, בדברי ההסבר לחוק נכתב בין היתר: נגד אחוז גבוה של הנחקרים כלל לא מוגש כתב אישום בסופו של דבר, וכמו כן: לעיתים מתפרסם שמו של חשוד, בין אם בעיתונות או באמצעי תקשורת אלקטרונים, ובפרט באינטרנט, טרם הספיק הנחקר לבקש איסור פרסום. מצב זה מרוקן מתוכן את האפשרות לבקש צא"פ, ועלול לגרום נזק בלתי הפיך לחשוד.