ההתנגשות תועדה על ידי נהגת שנסעה במסלול הנגדי. למיטב הבנתי, הניידת ששייכת כאמור לשיטור העירוני, לא היתה קשורה לאירוע אלא נקלע אליו במקריות.

בכל מקרה, נהיגה נגד הכיוון גם בכבישים פתוחים עם הפרדה היא תופעה מוכרת בעולם, ואופיינית לנהגים מבוגרים ומבולבלים וכן לשיכורים, וכמו כן עשויה לקרות כאשר רכב מצליח לפרוץ או לעבור מעל שטח ההפרדה בין הנתיבים, כמו שקרה לניידת בעקבות ההתנגשות.

חשוב לציין כי לפי התיעוד, הניידת לא הספיקה להגיב למרות ששתי המכוניות נסעו עם אורות מעבר. מאחר והמצבים האלו כן קורים, אני כמי שעסק באימון נהגים, מציע את הצעדים הבאים:

סעו במהירות מתונה, גם בדרך הפתוחה.
הביטו רחוק לפנים וחפשו בעיות.
ככל הניתן, הדליקו אורות גבוהים בלילה. עמעמו אורות רק כדי להימנע מסנוור.
שמרו על הימין.
במקרה חירום, קודם כל בלמו בכל הכוח להורדת מהירות.
לאחר הורדת מהירות רבה ככל האפשר, יש לסטות הצדה (במקביל לבלימה) גם במחיר פגיעה בגדר ובלבד שלא נפגע ברכב המגיע מנגד.