יש דבר כזה: מכון צומת פיתחו עבור צה"ל מקלדת, כאשר את לוח המקשים מחליף לוח כפתורי מגע. איך זה עובד? ועבור מה משמש הכפתור 'גרמא'?

מקלדת שבת של מכון צומת נכנסו לשימוש בצה"ל החל משבת זו. מדובר במקלדת מחשב 'רגילה', אך פועלת בשיטה עקיפה כדי למעט בחילול שבת. 500 מקלדות סופקו לצה"ל ע"י מכון צומ"ת, ויחידות המודיעין שהיו הראשונות לקבלן. השבת לראשונה כבר פעלו 20 מתוכן – ובראשן ביחידת ההאזנות, 8200.

מהנדסי מכון צומ"ת (צוותי מדע ותורה) באלון שבות שבגוש עציון, פיתחו עבור צה"ל מקלדת מגע קיבולי, כאשר את לוח המקשים מחליף לוח כפתורי מגע. ראש המכון הרב והמהנדס ישראל רוזן הסביר כי מגע אצבע על מקש מסוים משנה את הקיבוליות ואת התדר של אותו מעגל חשמלי – וכל זאת מבלי לפתוח או לסגור מעגל חשמלי.

ההיתר ההלכתי מבוסס על כך שרק בפתיחת מעגל חשמלי או בסגירתו קיים איסור ("בונה" או "מוליד"), אך שינוי ערכים (של זרם, מתח, תדר וקיבוליות) בתוך מעגל קיים לא נאסר מבחינה הלכתית בשעת הדחק.

בתחילת השבוע ביקרה הסגל הבכיר של הרבנות הצבאית במכון צומ"ת, ואז נחשף כי צה"ל כבר רכש כמאתיים מקלדות שבת חדשניות כאלו, והראשונות שבהן הגיעו ליחידות המודיעין, ובעיקר ליחידת ההאזנות 8200. בחלקם השתמשו לראשונה כבר השבת.

בשיטה החדשה ההקלדה נעשית ברצף, וכן כל הפעולות הפנימיות של המחשב (או של הרשת) – שמירה, פתיחה וסגירת תוכנות, גלישה וכדו'. מאידך פעולות פלט (OUTPUT) כגון הדפסה, סריקה, פתיחת שערים וסגירתם – ימשיכו להיעשות בעזרת השיטה המסורתית – שיטת ה'גרמא', ע"י לחיצה על לחצן גרמא המצוי אף הוא במקלדת זו.

במכון 'צומת' נבחנו פתרונות שונים בהתאם לצרכים השונים. אלו ששימושם במחשב בשבת מינימאלי והוא מתמצה בלחיצה על קלידים מסוימים (למשל: Enter או Esc או במקשי החיצים, וכן הוראת הדפסה ושמירה) – יוכלו להשתמש בפתרון המוכר והוותיק במכון 'צומת' – מקלדות גרמא. מקלדות אלו למעשה אינן מקלדות המוכרות לנו, אלא לוח לחצנים דו-מצביים (on-off), כשכל לחצן ממלא פונקציה של מקש מסוים – לפי הצורך. מנגנון אלקטרוני מיוחד סורק את כל המקשים מדי כמה שניות. אם הוא 'מגלה' כי אחד הלחצנים שינה את מצבו, התוצאה תתרחש.

למקלדות הגרמא אמנם קיימת עדיפות הלכתית, אך מבחינה מעשית הן אינן ישימות עבור הזקוקים בשבת לכתיבה של ממש במחשב. אלו – משתמשים בכל מקשי המקלדת, וגם ההמתנה לסורק המחזורי אחרי כל לחיצה אינה באה בחשבון עבורם.

עבור הנזקקים לכתיבה של ממש במחשב, מכון 'צומת' מספק מקלדת-שבת עם לחיץ אחד או שנים הפועלים בשיטת הגרמא, הניתנים לתכנות ולשמש כמקבילה שבתית ללחצן מקורי במקלדת הרגילה.

תשומת לב מיוחדת ניתנה ללחיץ במקלדת המפעיל את המדפסת. ההדפסה היא פעולה חמורה ככתיבה מן התורה. מאידך, שמירת הנתונים בדיסק איננה כתיבה של ממש ואינה אסורה אלא מדרבנן.