תוחלת החיים בישראל בשנת 2014 עמדה על 80.3 שנים לגברים ועל 84.1 לנשים • הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים עמד בשנת 2014 על 3.8 שנים. הפער בין יהודים לערבים עמד בשנת 2014 על 4.3 בקרב גברים ועל 3.3 שנים בקרב נשים • מבין הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ-100,000 תושבים), תוחלת החיים הגבוהה ביותר הייתה ברמת גן (84.3 שנים) והנמוכה ביותר - בבת ים (80.5) • תוחלת חיים בקרב הגברים בישראל היא השלישית מבין מדינות ה-OECD, וגבוהה ב-2.5 שנים מהממוצע במדינות ה-OECD

תוחלת החיים בישראל בשנת 2014 עמדה על 80.3 שנים בקרב גברים ועל 84.1 בקרב נשים. בתוחלת החיים של הגברים לא חל שינוי לעומת 2013, ובתוחלת החיים של הנשים חלה עלייה של 0.2 שנה. בשנת 2014 נרשמו בישראל 42,401 פטירות, ושיעור התמותה הגולמי היה 5.2 לאלף תושבים. תוחלת חיים בלידה של הנשים גבוהה מזו של הגברים ב-3.8 שנים, בקרב יהודים תוחלת החיים של נשים גבוהה מזו של הגברים ב-3.4 שנים, ובקרב ערבים – ב-4.4 שנים.

בעשור האחרון עלתה תוחלת החיים בלידה בקרב הגברים ב-2.5 שנים ובקרב הנשים ב-2.1 שנים. העלייה בתוחלת החיים בקרב הגברים, גדולה יותר אצל יהודים לעומת ערבים (2.6 ו-1.3 שנים בעשור, בהתאמה). בקרב הנשים, העלייה במשך העשור שווה אצל היהודיות והערביות והסתכמה ב-2.1 שנים. הבדלים אלה בקצב השינוי בתוחלת החיים באים לידי ביטוי בגידול בפער בתוחלת החיים בין הגברים היהודים לערבים, מ-3 שנים בשנת 2004 ל-4.3 שנים בשנת 2014, ולפער יציב של 3.3 שנים בקרב הנשים.

1

רוב הנולדים יגיעו בס"ד לגיל גבורות

תוחלת החיים ב-35 השנים האחרונות (1979-1975 עד 2014-2010) עלתה ב-8.8 שנים בקרב גברים וב-9 שנים בקרב נשים. לפי רמות התמותה של סוף שנות ה-70, רק כ-33% מהזכרים ו-43% מהנקבות שנולדו, היו צפויים להגיע לגבורות ביום ההולדת השמונים שלהם. אך מאז חל שיפור משמעותי מאוד בתוחלת החיים, ומבין הנולדים היום – כ-61% מהזכרים וכ-73% מהנקבות צפויים להגיע לגיל זה.

בכל השנים, תוחלת החיים בקרב הערבים הייתה נמוכה מתוחלת החיים בקרב יהודים, הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. עד סוף שנות ה-80 הפער בתוחלת החיים בין יהודים וערבים היה במגמת צמצום, ובשנים 1989-1985 הוא עמד על 1.4 שנים בקרב גברים ו-2.3 שנים בקרב נשים. אך מאז גדל הפער ובשנים 2014-2010 הוא הגיע ל-3.8 שנים בקרב גברים ול-3.1 שנים בקרב נשים, למרות ירידה קלה בפער בנשים בשנים האחרונות.

2

הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים בשנת 2014 עמד על 3.8 שנים. בשלושים השנים האחרונות קיימת מגמה קלה של התרחבות הפער. ואולם בקרב היהודים המגמה בעשור האחרון היא של הקטנת הפער, והוא ירד מ-4 שנים ל-3.4 שנים. בקרב הערבים הפער גדל מעט בעשור האחרון מ-4.2 שנים ל-4.4. הפער בתוחלת חיים בין נשים וגברים בישראל הוא מהנמוכים בעולם. הממוצע במדינות ה-OECD עומד על 5.3, ורק באיסלנד הפער נמוך יותר מאשר בישראל. בהולנד, בשוודיה, בניו זילנד ובממלכה המאוחדת הפער דומה לזה שבישראל.

פערים משמעותיים בתוחלת חיים גם בין הערים הגדולות בישראל

הממוצע הארצי לשנים 2014-2012, של תוחלת החיים בלידה בערים הגדולות בישראל עמד על 82.2 שנים, 80.2 שנים בקרב גברים ו-84.1 שנים בקרב נשים.

קיים פער של 3.8 שנים בתוחלת החיים בין העיר שבה תוחלת החיים הגבוהה ביותר – רמת גן (84.3 שנים) לעיר שבה תוחלת החיים הנמוכה ביותר – בת ים (80.5). תוחלת החיים ברמת גן גבוהה ביותר משנה מתוחלת החיים בערים המדורגות אחריה – רחובות וראשון לציון (83.3 ו-83.0 שנים, בהתאמה). בערים פתח תקווה, חיפה, נתניה, בני ברק וירושלים, תוחלת חיים מעט נמוכה יותר – 82.7-82.1. בבאר שבע, באשקלון ובאשדוד (81.1-81.0) תוחלת חיים גבוהה בכחצי שנה מזו שבבת ים. חשוב לציין, כי חלק מההבדלים בין הערים אינם מובהקים סטטיסטית.

יחסית לשנים 2012-2010 ניתן לראות כי בשנים 2014-2012 חלה עלייה בתוחלת חיים ברוב הערים הגדולות פרט לערים אשדוד, בת ים ונתניה שבהן כמעט לא חל שינוי. העלייה המשמעותית ביותר הייתה ברחובות, בפתח תקווה, בירושלים ובחיפה – כחצי שנה. ממוצע העלייה בתוחלת החיים בערים הגדולות הוא 0.3 שנים.

3

רק חמישה חודשים פחות מבשוויץ

בתוחלת חיים של כלל האוכלוסייה עפ"י נתוני 2013, ישראל נמצאת במקום השביעי מבין מדינות ה-OECD ועומדת על 82.1 שנים יחד עם איסלנד. תוחלת החיים בישראל נמוכה ב-1.3 שנים מזו של יפן המדורגת במקום הראשון, וגבוהה ב-1.6 שנים מהממוצע של מדינות ה-OECD.

בהשוואה בין-לאומית של תוחלת חיים בלידה לשנת 2013, שומרים הגברים הישראלים על מקום גבוה מאוד. תוחלת החיים שלהם (80.3 שנים) היא השלישית מבין מדינות ה-OECD, יחד עם איטליה. היא ונמוכה ב-0.4 שנים מזו של הגברים בשווייץ המדורגים במקום הראשון, וב-0.2 שנים מזו של הגברים באיסלנד המדורגים במקום השני. תוחלת החיים בקרב הגברים בישראל גבוהה ב-2.5 שנים מהממוצע של מדינות ה-OECD.

4

תוחלת החיים של הנשים בישראל (83.9 שנים) מדורגות נמוך יותר – במקום האחד עשר מבין מדינות ה-OECD, יחד עם לוקסמבורג. היא נמוכה ב-2.7 שנים מזו של הנשים ביפן, המדורגת במקום הראשון. עם זאת, תוחלת החיים בקרב הנשים בישראל גבוהה ב-0.8 שנים מהממוצע של מדינות ה-OECD.

5

(אילוסטרציה: אביר סולטן – פלאש 90)