שר החוץ אביגדור ליברמן הבהיר בעקבות פרסומים בתקשורת העולמית: קבר דוד המלך לא ימסר לידי הוותיקן

בעקבות פרסומים על מו"מ להעברת חלק ממתחם קבר דוד המלך לידי הוותיקן, פנה בעניין זה רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ לסגן ראש הממשלה ושר החוץ אביגדור ליברמן, והביא בפניו את הדאגה העמוקה של העם היהודי בארץ ובתפוצות לנוכח שמועות אלו אשר מתפרסמות מעת לעת בעיתונות בעולם, ובאחרונה פורסם בריש גלי.

ליברמן השיב כי אין כוונה לחתום הסכם עם הוותיקן לחכירת מקום קבר דוד המלך בהר ציון.

בהמשך להסכם היסוד שנחתם בין מדינת ישראל והוותיקן, אשר במסגרתו הכיר הוותיקן במדינת ישראל, מתנהל מזה תקופה ארוכה משא ומתן על הסכם כלכלי בין ישראל לוותיקן. המו"מ, שטרם הסתיים, דן במכלול רחב של נושאים הקשורים לכנסייה הקתולית ופעילויותיה בארץ.

בין מגוון הסוגיות נדונה גם תביעת הכנסייה לקבל לבעלותה את "חדר הסעודה האחרונה", המצוי במתחם שעל הר ציון. ואולם, המשלחת הישראלית למו"מ, בראשות סגן שר החוץ דני איילון, עומדת על עמדתה המסורתית של ישראל ש"חדר הסעודה האחרונה", וכן חלקים אחרים במתחם, לא יועברו לבעלות הוותיקן, לרבות לא זכויות חכירה או חזקה כלשהן.

שר החוץ מציין כי משרד החוץ מודע היטב לחשיבות וקדושת המקום וימשיך לפעול בהתאם.