אנו מאמינים שלא ימסרו חלקים מקבר דוד לוותיקן
אנו יודעים שממשלת ישראל נותנת רשות לוותיקן לערוך כל יום ראשון בשבוע ובימי אידהם לערוך מיסות ותיפלות במקום וזה כנסיה לכל דבר
כיום מותר להם יום אחד בשנה, וכבר לקחו להם 4 ימים וזה נגד הסטטוס קוו ואנו דורשים לבטל את זה מידית לא ננוח ולא נשקוט נחזיר לדוד המלך את קדושתו
נא לא להסיט את המאבק האמיתי שלא תהינה מיסות ותיפלות מעל הציון דבר שהופכו לכנסיה