בסד

תמשיכו להתחנף לחילונים ולאכול את הלב כל הזמן

חה חה
איך שהם מתעללים בכם, מדהים לראות