להרוס את הקיר זה בסדר. אבל מי שיכתוב עליו ערב הריסתו יוגש נגדו כתב אישום. וכל זה בשם הצדק!!