זו בושה שהכנסת בכלל מחזיק אותכם בין כותליה, אנטי יהודים בפרלמנט של היהודים האם הפרלמנט בסוריה או מצרים וירדן יקבלו חבר יהודי, איך אתם בכלל נכנסים לשם אתם טרוריסטים מתועבים לכו למכה ועזבו אותנו אתם מדברים כמו נאצים קוראים להשמדת ישראל זה בדיוק המילים של היטלר
קל נקמות השם