איימן עודה צודק 100%
כשיהודי עושה דבר כזה זה רק כי הוא לוקה בנפשו!