דו"ח השיקום לאסון הסביבתי בשמורה הדרומית: 55,000 טון מהקרקע המזוהמת פונתה ושיפור במצב אוכלוסיית הצבאים. מנגד הנזק מוערך ב-141 מיליון ₪ ופעולות השיקום צפויות להימשך שנים

שנה לאירוע דליפת הנפט מצינור קצא"א, מפרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח עדכון מצב שיקום שמורת הטבע עברונה.

לפי הדו"ח, המשרד ביצע סקרי קרקע באזור הדליפה ובשטח השמורה, והתוצאות מצביעות על השתרעות הזיהום לעומקים משתנים. במוקד הדליפה זוהתה קרקע מזוהמת עד לעומק של 22 מטרים.

בדו"ח מתואר כי פונו כ-55,000 טון קרקע מזוהמת, וכיום בשמורה מספר עצי שיטה שבאו במגע ישיר עם זיהום הנפט מראים סימנים של פגיעה קשה ומספר רב של שיחים, בעיקר בערוצי הזיהום, נפגעו קשה גם הם מהזיהום. חום הקיץ ייבש את השכבה העליונה של הקרקע המזוהמת ויצר מעין שכבת קרקע ונפט קשיחה.

בניסויים לשיקום הקרקע בשמורה, שביצעו 5 חברות בטכנולוגיות שונות, הציגו 4 חברות ירידה בריכוזי המזהמים ברמה סבירה עד רמה טובה מאוד. המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים בוחנים את תוצאות הניסוי ויערכו ניסוי משלים בקנה מידה רחב יותר.

קרא עוד:
[postim]

אזור כביש 90 ובריכות האגירה בשטח השמורה שנמצאו כלא מזוהמים לאחר פינוי הקרקע המזוהמת, ותוצאות הדיגומים בשטחן הראו ירידה משמעותית וקבועה עומדים בפני שיקום נופי. בנוסף באביב 2015 יפתחו שמורות הטבע 'מסיב אילת' ו'ערבת עברונה' לציבור הרחב.

בשורה משמחת נוספת שעולה מן הדו"ח הינה עם שמצב אוכלוסיית הצבאים השתפר ונצפו מספר פרטים צעירים.

הנזק הכלכלי: 141 מיליוני שקלים

עוד מפרט הדו"ח כי המשרד להגנת הסביבה דרש מחברת קצא"א להציג סקר סיכונים ותכנית לצמצום סיכונים מידית מקו הנפט, והופחתה משמעותית הסכנה לדליפה שתגיע לחוף אילת. אגף הכלכלה של המשרד ביצע הערכה כלכלית לאומדן היקף הנזק הכללי למשק כתוצאה מהדליפה, והוא מוערך בכ-141 מיליון ש"ח.

האסון הסביבתי ארע בחודש דצמבר אשתקד, אז זרמו אלפי קוב נפט גולמי מצינור נפט אילת-אשקלון של קצא"א לשמורת הטבע 'ערבת עברונה' ו'מסיב אילת' וזיהמו למעלה מ-1000 דונם משטח השמורות.

על פי החלטת ממשלה הוקמה מנהלת לשיקום עברונה שמפקחת על פעולות השיקום ובה נציגי המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, מועצה אזורית חבל אילות, רשות הניקוז ערבה ונציג הארגונים הירוקים.

(צילום: עודד נצר – המשרד להגנת הסביבה)