הצעת החוק של ישראל ביתנו להענקת סמכות בענייני גיור לרבני ערים ומועצות מקומיות נדחתה • השר לשירותי דת: "הניסיון הראה שהם לא תמיד ידעו לעשות את מלאכתם" • אביגדור ליברמן: "אנחנו בישראל ביתנו בעד מדינה יהודית ונגד מדינה חרדית"

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית ברוב של 41 נגד 24, את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל המציע לתקן את הסמכות בענייני גיור.

על פי ההצעה שהוגשה על ידי יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, הוצע לעגן בחקיקה ראשית את סמכותם של בתי דין מיוחדים, שהוקמו מכוח החלטות ממשלה. מוצע, לקבוע את הרכב בתי הדין, שכשירים לכהן בו רב עיר או רב מועצה מקומית או מי שכיהן כרב עיר או כרב מעוצה מקומית, וכן לקבוע את סמכותם בענייני גיור ורישום נישואין. בנוסף מוצע לקבוע מנגנון פיקוח על חברי בית הדין, וכן את אופן ביטול החלטותיו בענייני גיור ואת דרך הערעור על החלטת הביטול.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרת הצעת החוק היא לעגן בחקיקה ראשית את סמכותם של הרבנות הראשית לישראל ובתי הדין הרבניים לענייני הגיור. ויוזמיה הצהירו כי בדרך זו, הפרקטיקה הנהוגה, זה שנות דור ודור, לעניין גיורים בבתי הדין המיוחדים והרגילים, ומעוגנת בסטאטוס קוו בענייני דת ומדינה, תהיה מפורשת בחוק. אך המפלגות החרדיות התנגדו לחוק שביקש להתיר גיור על ידי בתי דין שיוקמו בידי רבני עיר.

קרא עוד:
[postim]

השר לשירותי דת דוד אזולאי השיב: לפי הצעת החוק, כל אדם יוכל לבחור על פי ראות עינו את ההרכב שיגייר אותו ותילקח הסמכות מהרבנים שהם בעלי הניסיון והידע ותועבר בין רבנים שאין להם את ההכשרה ההלכתית המתאימה לגייר. יש לי הערכה רבה לרבני ערים אבל הם לא נבחנים ולא מוסמכים לגייר. הניסיון הראה שכשהם נדרשו לטפל בנושא הגיור הם לא תמיד ידעו לעשות את מלאכתם. ממשלות ישראל לדורותיהם עשו יד אחת כדי לשמר את מערכת הגיור.

ח"כ ליברמן טען מנגד כי הצעת החוק הזו לא נוגדת את ההלכה, "אנחנו בישראל ביתנו בעד מדינה יהודית ונגד מדינה חרדית". ליברמן הוסיף כי "דווקא מוסד ממלכתי כמו הרבנות הראשית מי שהשתלט עליו לא מכיר בו בכלל מבחינה הלכתית והם מכתיבים לשאר מדינת ישראל איך אנחנו נחיה.

לדברי ליברמן ההצעה מתואמת עם רבני צהר שמזוהים עם הבית היהודי, ולא במקרה אין כאן אף נציג של הבית היהודי כי הם מתביישים להסתכל על הציבור שלהם.

(אילוסטרציה: מרים אלסטר – פלאש 90)