הרוצה מוות יגור בחו"ל, הרוצה חיים (יתכן עם קצת יסורים) יגור בקביעות בארץ ישראל