חזק ביותר!!! בתקווה איתנה שימשיכו על הדרך הזאת, ויכניעו את כל שונאינו ומבקשי רעתינו. אמן