טוב, נס שרק בשוליים, כי עם ישראל כולו כידוע 'בחרו בדרך הטרור' עפ"ל.