אם קונים מלח למה סוגרים כבישים?
ואם סוגרים כבישים למה זורים חול (על הפצעים)???