כיום חיים בישראל כ-220,000 ניצולי שואה. גילם הממוצע של הניצולים הינו 85 • בהתאם להחלטת הממשלה: הורחבה הגדרת "ניצול שואה" ואלפי קשישים נוספים, יוצאי מחנות כפייה, מרוקו, אלג'יר ועיראק הוכרו כניצולי השואה • טרם הושג פתרון שיאפשר העברת כספים ל- 11,200 ניצולי שואה הנמצאים במצב כלכלי קשה

71 שנים לשחרור מחנה אושוויץ ובעוד העולם כולו יציין את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, על פי בקשת ישראל, הרי שבישראל עצמה ממשיכה ההזנחה וההתעלמות מצרכי הניצולים.

פחות מחמישית מניצולי השואה מקבלים סיוע חברתי ממשרד הרווחה, ויותר מרבבת ניצולים השרויים במצב כלכלי קשה אינם מקבלים סיוע מ'החברה להשבת נכסי נספי השואה' בשל סכסוך משפטי המתנהל על גבי הניצולים ההולכים ומתמעטים מיום ליום.

משרד הרווחה מפעיל מערך של מועדונים ותכניות חברתיות המותאמים במיוחד עבור ניצולי השואה אלא שתקצוב עלוב של כ-50 מיליון ש"ח מותיר את רובם המכריע מחוץ לתחום. ייאמר לזכות ראשי המשרד כי בשנה הקרובה תירשם תנופת פעילות מרשימה ומספר הנהנים מהם יוכפל אלא שעדיין מדובר בפחות מ-20% מכלל האוכלוסייה המוגדרת.

בשורה חיובית נרשמת בשירות המשמעותי והנרחב יותר של משרד הרווחה, שירות "קהילה תומכת" המציע שירותי סיוע לאזרח ותיק הגר בביתו ומעוניין להמשיך להתגורר בביתו תוך שמירה על איכות חייו ובטחונו, גם כאשר כוחותיו הפיזיים או הנפשיים נחלשים. מספרם של הניצולים מקבלי השירות צפוי לעלות בקרוב מ-14,000 אלף ל-26,000 ניצולים. בנוסף, הוזלה העלות באופן משמעותי: מעתה ישלמו כל הניצולים רק 25 ₪ לחודש, במקום 139 ₪, ולא תידרש מהם עמידה במבחן הכנסה לצורך זכאות לשירותים הללו.

קרא עוד:
[postim]

לאחרונה, הכירה הממשלה גם בעובדי הכפייה יוצאי רומניה, מרוקו, אלג׳יר ועיראק כניצולי שואה. ישנם זכויות רבות וקצבאות תמיכה מיוחדות המוענקות לציבור הזכאים, אך גם כאן עליהם להוסיף תפילה שלא ייפלו לחסדיהם של אנשי 'החברה להשבת נכסי נספי השואה'. אלו האחרונים שרויים במאבק משפטי מול חברת 'אוצר ההתיישבות היהודית' וברבעון האחרון לא העבירה את התשלומים שהיא מחוייבת להעביר ל-11,200 ניצולים הנמצאים במצב כלכלי קשה.

קופת החברה להשבה התרוקנה נוכח סגירתה הצפויה ב-2017 ועתה, ללא העברת כספים מחברת חברת 'אוצר ההתיישבות היהודית' ('אוה"ה') שבה יש לה אחזקות בשיעור 25%, אין לה את האפשרות לשלם לניצולים. 'אוה"ה' מייסדת בנק לאומי וכיום מחזיקה ב-4.9% ממניות הבנק, אך היא מבכרת להימנע מהעברת הכספים לחברה להשבה מכיוון שהדבר דורש מימוש מניות בנק לאומי שירדו בשנה האחרונה ומימושן העכשווי יסב הפסדים הן לחברה והן לניצולי השואה.

ההפסדים הצפויים של עשרות מיליוני שקלים, נובעים מהפער בין מחיר מניות בנק לאומי בשוק, שכאמור היו בירידה בשנה האחרונה, לבין שווי האחזקות הריאלי של החברה להשבה ב'אוה"ה', הנאמד בכ-200 מיליון שקל. מזה כמה חודשים שמתקיים דיון בנושא בבית המשפט שצפוי להגיע להכרעה בזמן הקרוב. ההכרעה אמורה לאפשר את העברת הכספים לניצולים, אלא שחברי ועדת הכספים שדנו בענין, הביעו חשש שההכרעה דווקא תידחה בשל האפשרות שהעניינים המשפטיים עוד יסתבכו ואילו "ניצולי השואה שהולכים ומתמעטים מדי יום", לא יקבלו את הכספים המגיעים להם בדין. הסכום המלא הנדרש מהחברה כעת עומד על כ- 150 מיליון ₪, כולל את הרבעון האחרון ורבעונים נוספים בהם לא הועברו הכספים לניצולי השואה.

יו"ר ועדת הכספים משה גפני וקרא לצדדים לקבל את הצעת הפשרה של בית המשפט לפיה יבוטלו מניות המייסדים של ההסתדרות הציונית בחברת 'אוה"ה' ובתמורה תקבל ההסתדרות הציונית עוד 6.5% בהון המניות, נוסף על ה- 15% שיש לה כיום, ויחולקו רק 75% ממניות בנק לאומי (כ- 750 מיליון ₪ וחלקה של החברה להשבה הוא כ- 188 מיליון ₪). החברה להשבה השיבה בחיוב על הצעת הפשרה אולם אוה"ה טרם השיבה וכפי הנראה מתנגדת לה. גפני הודיע, כי בכוונתו "להפוך את הצעת הפשרה להחלטת ועדת הכספים והדגיש שוב, כי לא ירפה מהנושא על שהכסף יועבר לניצולים".