בפאתי שכונת גילה בירושלים, הוקמה לפני שנים חומת הפרדה, כדי למנוע מערביי הכפר הפלסטיני בית ג'אלה לירות אל בתי השכונה • כעת, מטרים ספורים מהחומה, הוקם בניין פלסטיני שגבוה ממנה במטרים רבים • אנשי ארגון נפגעי הטרור 'אלמגור' תיעדו