תאמינו בחלם כבר היה פחות בעיות ממשרד החוץ הזה…
פשוט לא להאמין על שר החוץ שלנו ה"ה ראש ממשלתינו המהולל, שככה לו…