נהר הירדן האחראי לכשני שליש ממקורות המים של ימת כינרת, מזרים את מימיו בעוז לאחר רדת הגשמים • ביממה האחרונה עלה מפלס המים בכנרת בכ-2 ס"מ והוא עומד עתה על 212.77- מ', 23 ס"מ בלבד מעל הקו האדום • צפו בזרימה העזה

גשמי הברכה היורדים בכל רחבי הארץ נותנים אותותם גם בנהר הירדן הצפוני המנקז את שפעת הברכה אל ימת כנרת המשוועת לתיקון החסרים האדירים.

ביממה האחרונה עלה מפלס המים בכנרת ב-2 ס"מ בלבד והוא עומד עתה על 212.77-, 23 ס"מ בלבד מעל הקו האדום שנחצה כלפי מטה ביומה האחרון של שנת 2015 ב-4 מ"מ שחרגו את הקו ונטו לעבר הקו השחור (214.87- מ') האוסר על פי חוק את המשך השאיבה.

נהר הירדן העליון הוא מקור המים העיקרי של הכינרת והוא תורם לאגם כ-440 מלמ"ק בשנה בממוצע. מקורות נוספים הם הגשם הישיר על פני האגן (כ- 65 מלמ"ק בשנה), נחלים המתנקזים לאגם מרמת הגולן ומהגליל המזרחי (כ-80 מלמ"ק בשנה) ומעיינות (30-40 מלמ"ק בשנה). ההתאדות השנתית הממוצעת מהאגם מסתכמת בכ-230 מלמ"ק.

הכנרת היא ימת המים המתוקים הנמוכה בעולם והיא ואגניה התת-קרקעיים המתנקזים אליה מספקים 560 מלמ"ק בשנה המהווים כרבע מכלל תצרוכת השתייה במדינה. בניגוד ליתר האגנים, באגן זה מנוצלים בעיקר מים עיליים בשאיבה ישירה מן הכינרת, וכן מנחלים ומעיינות במעלה.

D1045-070הכנרת, כפי שהיא נשקפת מהר ארבל (צילום: עינת אנקר-לע"מ)

שטחו של אגן ההיקוות של אגם הכנרת הוא 2,730 קמ"ר (מתוכו כ- 2,000 קמ"ר בשטח מדינת ישראל). היחס בין שטח הכינרת לבין שטח אגן ההיקוות הוא 1:16. שטחו של אגם הכנרת נע בין 168 קמ"ר במפלס של 209- מ' ל-158 קמ"ר ברום של 215- מ'.

אורכו של האגם הינו 21 ק"מ ורוחבו המרבי 12 ק"מ. נפחו הכולל של האגם הינו 4.13 מיליארד קוב, כאשר הנפח התפעולי בין הקו האדום העליון (208.80- מ') לקו האדום התחתון (213.0- מ') עומד על 692 מלמ"ק. אוגר המים עד למפלס המינימום הקבוע בחוק, 214.87- מ', מסתכם ב- 991 מלמ"ק.

הכנרת משמשת כמאגר תפעולי וכמקור אספקת מים למערכת הארצית, לצרכנים מקומיים ולממלכת ירדן ומספקת בין רבע לשליש מאספקת המים הטבעיים במדינה.

מפלס המים המקסימאלי שנמדד בכנרת בתשעים השנים האחרונות עמד על 208.20- מ' בח' שבט תשכ"ט (27.01.69) ומפלס המינימום הגיע לרום של 214.87- מ' בי"ד כסלו תשס"ב (29.11.01). כיום רום זה הוא גם המפלס המינימאלי הקבוע בחוק.

ריכוז הכלוריד באגם הכנרת (200-300 מגכ"ל) גבוה משמעותית מריכוז הכלוריד במי גשם (10-15 מגכ"ל) וזאת עקב כניסת מים מלוחים ממעיינות הנמצאים באזור טבחה, כגון מעיין נור. בשנים גשומות, בהן נפח המים המתוקים הנכנסים לכנרת מנהר הירדן גדול, יורד ריכוז הכלוריד באגם ואילו בשנים שחונות הוא עולה. החל משנת 1965 מפעילה חב' מקורות את "מוביל המים המלוח" אשר תופס חלק ממי המעיינות המלוחים לפני כניסתם לכינרת ומעבירם אל הירדן הדרומי.

לאחר תפילת שבת מברכים על 'גשמים בעיתם', נמשכות תפילות ישראל לשפע ברכת החורף והמון מים משמים שירוו את האדמות וימלאו המעיינות.

D1041-078(צילום: משה מילנר-לע"מ)