באישון לילה הגיעו אנשי המשטרה הצבאית אל רחוב רבי יוסי בן חלפתא ברובע ז' באשדוד, כדי לעצור שני בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות בגיוס לקבלת הדיחוי משירות צבאי • אל המקום התקבץ המון רב שמנע מהשוטרים לגשת אל הבניין ואף הפך את אחד מרכביהם • בסופו של דבר יצאו השוטרים הצבאיים בידיים ריקות, משום שהמבוקש לא היה בבית