מאין הנתון הזה? "מספר היהודים המתגוררים בירושלים שמעבר לקו הירוק – כ-350,000 איש". לדעתי זה עומד על 210,000 בלבד.