שיבואו לבית שמש לרמה ג' ויראו מה קורה בקו 19 אוטבוס דחוס עד אין מקום לנשימה עם ילדים עגלות ותינוקות והנהג טס ועוד שניה ממריא עם הנסיעה המהירה שלו