יו"ר ועדת הכספים הודיע על התנגדותו לחוק ההון השחור בנימוק של פגיעה בזכויות האזרחים • ניסן סלומינסקי התעקש לקדם את החוק בוועדת חוקה בראשותו • ח"כ בני בגין זעם: בשביל כסף נפגע בפרטיות? האם הצר שווה בנזק המלך?

המפלגות החרדיות מתנגדות להמשך קידום הצעת החוק שתאפשר לרשות המסים לדרוש מהבנקים וממוסדות פיננסיים לדווח על לקוחות החשודים בהעלמות מס.

מוביל ההתנגדות, הוא יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני. "אני חושב שזה חוק ממש נורא", אמר. "הוא יהפוך אותנו לצפון קוריאה. כל אזרח יקבל זימון לחקירה מפקיד שומה על פי ההחלטה של רשות המסים. אנחנו לא מדברים על אזרחים עבריינים, אלא על כל אזרח שתהיה לו תנודה קלה בחשבון, כי קיבל מתנה מסבתא".

קרא עוד:
[postim]

היום התקיים דיון בחוק בוועדת החוקה של הכנסת, כאשר יו"ר הועדה, ח"כ ניסן סלומינסקי מתעקש לקדם אותו. גם היועץ המשפטי של הוועדה טען כי הצעת החוק מעוררת קשיים. "המשמעויות מרחיקות הלכת של קבלת מידע על קבוצת אנשים על בסיס חששות תיאורטיים – ההסדר המוצע מאפשר להפעיל סמכויות שלטוניות פולשניות ופוגעניות, כלפי קבוצות נרחבות של אנשים פרטיים, וכל זאת לא על בסיס חשדות קונקרטיים".

ח"כ בני בגין ניהול ויכוח עקרוני נוקב עם יו"ר הוועדה על הפגיעה בפרטיות והפגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בגין שאל את נציגי האוצר כמה אנשים עלולים לעלות בכל שאילתה? נציג משרד האוצר גיא גולדמן השיב כי הוא לא יודע. בגין אמר "נאמר לי כי מכל מדגם, יעלו רק כ-2-3% חשודים בלבד. הפגיעה אינה מידתית", טען. "יותר מידי אנשים תמימים יעלו ברשת ותפגע זכותם לפרטיות".

בגין הוסיף ואמר "אנו מתחילים לעסוק בפרטים, לפני הנושא היסודי של מידת הפגיעה באזרח. עפ"י חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל אדם זכאי לצנעת הפרט. הפגיעה אנושה ובלתי סבירה. שמעתי מנציגי הממשלה יותר מפעם אחת, שהצע"הח יכולה להניב 5 מיליארד ₪ לשנה. יו"ר הוועדה אמר "אני שמעתי 300 מיליון". בגין השיב בתמיהה "על 300 מיליון נפגע בפרטיות של האזרחים? האם הצר שווה בנזק המלך?

.

 

נציג האוצר השיב לבגין "אם החשש יעמוד על פחות מ-100 אלף ש"ח המידע לא יועבר. בגין ביקש מנציגי האוצר "אני מבקש לדעת מה תנובת המיסים השנתית המצופה מהמנגנון המוצע בחוק. הערכות שלכם מופרכות ולא סבירות. אני מקבל מספרים לא מבוססים. כך לא ניתן לחוקק חוקים. עם השב"כ אנו עובדים בפתיחות רבה יותר".

יו"ר הוועדה אמר לח"כ בגין "התלבטתי רבות בחוק. הבאתי לשינוי דרסטי שהוא לצנינים בעיני האוצר. יש פה נושא כבד של מאבק בהון השחור ובאים אלינו רשות המיסים ומבקשים לעשות לזה סוף. יש פגיעה מסוימת, התפקיד שלנו, הוא שהפגיעה תהיה מידתית ואני חושב שמצאנו את המידתיות כיון שנשים חסמים כאלו שרק אם תהיה הסתברות גבוהה להעלמות מס, המידע יועבר".

סלומינסקי הוסיף כי לדעתו, "התכלית חשובה יותר מהפגיעה המידתית. כל מאבק בהון השחור יש בו בהכרח פגיעה בפרטיות. המסר שעלול לצאת מפה, הוא שאנו שמים רגל למאבק בהון השחוק והציבור יחגוג. אם הממשלה תדרוש להיכנס לבתיהם של האזרחים, הייתי מתנגד". נציגת איגוד הבנקים ונציג לשכת רואי החשבון השיבו לסלומינסקי, "זה בדיוק מה שמבוקש פה". סלומינסקי הפטיר לעברם "יום אחד עוד תצחקו על עצמיכם. או שיתכן שאתם בעלי עניין, ולכן אתם טוענים את הטענה הזו".

בשלב מסוים של הדיון, הדיון עבר לפסים אישיים. יו"ר הוועדה אמר לח"כ גפני "האהבה מקלקלת את השורה, כך גם השנאה מקלקלת את השורה". גפני השיב לסלומינסקי "לשונאים שלי לא הייתי עושה את מה שאתה עושה לי. אמרת שאתה לא רוצה את החוק, לקחת אותו ממני, ואתה מקדם אותו אחוז אמוק. למה הצעת חוק שלי תקועה פה חצי שנה?.

בתום הדיון, גפני שאל מתי הדיון הבא בהצעת החוק. סלומינסקי השיב כי הוא יקבע את הדיון לאחר שיידע מה תוצאות הישיבה שנקבעה למחר בין נציגי האוצר למספר חברי כנסת. גפני השיב בכעס לסלומינסקי, "ביטלתי את הדיון מחר אין יותר התדיינות. אם קיימת היום דיון, פניך לא להסכמות. הפכת להיות פקיד של האוצר. עושים פה מעשה זימרי ומבקשים שכר כפנחס".