מפחיד: עמותת אור ירוק ערכה סקר והנתונים שגילתה - הפחידו גם אותנו. למעלה מ-60% מהנשאלים סבורים שיהיו מעורבים בתאונת דרכים

כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים ערכה עמותת 'אור ירוק' סקר באמצעות מכון טלסקר TNS בו נבדקו עמדות ותפיסות הציבור לגבי נושא בטיחות הדרכים בישראל.

מהסקר עולה כי 64% מהנשאלים באזור ירושלים, הצפון והשרון, מעריכים כי קיים סיכוי שייפגעו בתאונת דרכים בשנה הקרובה. נתון זה הוא נתון מדהים, בעיקר על רקע המחשבה של הישראלי הממוצע: "לי זה לא יקרה".

מקום שני בחשיבות, לאחר הביטחון

בתפיסת הבעיות החמורות שמדינת ישראל מתמודדת איתן, נושא הבטיחות בדרכים תופס את המקום השני בחשיבותו, לאחר הביטחון וביחד עם הכלכלה. 35% מהנשאלים טוענים כי נושא תאונות הדרכים הוא נושא חמור שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתו.

מדובר בעלייה בתפישת חומרת הבעיה לעומת שנת 2010, אז העריכו כ-20%  מהנשאלים כי נושא תאונות הדרכים הוא נושא חמור שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתו.

מהסקר עולה עוד שנושא תאונות הדרכים נתפס כמדאיג ביותר. רוב המשיבים, 95% במספר, טענו כי הם "מודאגים" ו-"מאוד מודאגים" ממצב תאונות הדרכים.

רובם חוששים מתאונת דרכים? הגילויים מפחידים

שמואל אבואב מנכ"ל עמותת אור ירוק, אמר כי, "מפחיד לגלות ש-60% מהציבור מעריך שהוא יהיה מעורב בתאונת דרכים בשנה הקרובה. לכן, על הממשלה לפעול מיידית להקצאת משאבים לתשתיות ולאכיפה משטרתית מוגברת, כדי להפוך את הכבישים ליותר בטוחים".