בס"ד יהיה מי שהיה תמיד יועץ המשפטי לממשלה יהיה נגד הדת אפילו שהוא דתי,
ההסבר לזה הוא ע"פ דברי האור החיים הקדוש[כרגע איני זוכר היכן זה כתוב] שאדם שנמצא במקום שאינו טוב , בע"כ הוא מושפע מאותו מקום. לכן היות והיום המדינה נוהגת לפי משפי הגויים ונגד התורה, ותפקיד יועץ משפטי זהו התפקיד הרם בנושא זה , לכן לצערינו זה מה שקורה.
וזה בדוק אם תשימו לב , תמיד היועה"משפטיים לממשלה היו בעייתיים מבחינת היהדות. ה' יעזור.