איזה אסון עשו הציונים שהעלו ארצה יהדות תימן, רחמנא ליצלן, העלו אותם כדי לעקרם מן הדת, גזרו פיאות לילדים נתנו חינוך כפרני!
בכל תימן לא היה אפילו יהודי אחד מחלל שבת בפרהסיא, ועכשיו בזכות מדינת "אתחלתא דגאולה" יש לנו רבע מליון מחללי שבתות ה' ישמור ויסלח