גועל נפש הכל "כוחי ועוצם ידי". בגלל זה יש צרות לעם ישראל