הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בפנייה ליושב ראש הועדה למינוי דיינים וחברי הועדה בו הוא פונה אליהם להתכנס דחוף ולדון אחר ורק במינוי דיינים לבית הדין העליון. הראשון לציון מזהיר במכתב כי כל עיכוב נוסף במינוי יכול להוביל לכך שלא יהיו דיינים בכלל

במכתב פונה הראשון לציון הגר"י יוסף ומבקש מהיו"ר ומהחברים בועדה להתכנס בהקדם ולדון אך ורק במינויים לבית הדין הגדול . זאת בעקבות מחלוקת ואי הסכמות שיש לגבי מינוים שכבר נקבעו.

עוד הוסיף במכתב כי חילוקי הדעות בין חברי הועדה עלולה לעכב ואפילו למנוע מינוי דיינים לבית הדין הגדול דבר שיזיק ללא ספק לפעילות של בית הדין מאחר בהרכב הדיינים אין דיין אחד קבוע, כל המינויים הינם זמניים מה שמקשה עד מאוד לעילות תקינה של בית הדין.

בבית הדין העליון לא מונו דיינים כבר קרוב לעשור בעקבות חילוקי דעות כאמור, בין חברי הוועדה כאשר דיין לבית הדין העליו צריך לזכות בלפחות שני שליש מהקולות בועדה מה שכאמור, לא קרה כבר שנים.

photo_2016-03-27_19-02-08