כל הכבוד למאמר המרתק, מגליים עוד ועוד חומר על גדולי עולם, המנהיגים שלנו.
אבל למה הריהוט בחדר החשוב הזה כה דל ?