לא מחפשים את הילד, אלא כנראה את גופתו.

הורים שמרו על ילדכם!!