ארגוני נשים דרשו ממשרד הדתות לאסור את דרך המהדרין במירון בל"ג בעומר • המשרד אסר, ובתגובה טען יו"ר ועד מירון כי מדובר בשטח פרטי • היועץ המשפטי של המשרד הבהיר כי השטח ציבורי וזכה לתגובה נוספת מהלפרין

גוף רפורמי בשם "מרכז צדק לנשים" דרש ממשרד הדתות לאסור את הקמת "דרך המהדרין" בדרך לציון הרשב"י באתרא קדישא מירון בהילולא ביום ל"ג בעומר. לטענת המרכז, הדרך, הארוכה יותר עד לציון, נבנתה מכספי הציבור ואסור להפלות בו בין גברים לנשים.

מעבר לכך הן דורשות שיצוין בפומבי כי הדרך פתוחה לכולן. הן נשענות על ההוראה המשפטית בעניין, כפי שהנחתה לשכת היועץ המשפטי באמצעות עו"ד דינה זילבר, כי אין להפריד מגדרית במרחב הציבורי.

עו"ד ישראל פת, היועמ"ש של המשרד לשירותי דת, נאלץ לענות לפנייתן ואסר את ייחוד הגשר לגברים בלבד. לדבריו הגשר יהיה פתוח לכולם: "אין ולא תהיה כל מניעה של גישת נשים לדרך זו, והיא תהא פתוחה לכל דכפין". כך גם יצוין במפורש על גבי הדרך.

הרב מרדכי הלפרין המשמש כיו"ר וועד היישוב מירון שיגר בתגובה מכתב אל עו"ד ישראל פת ובו הוא כותב "שמענו וראינו בתקשורת הצהרות שלך לפיהם יותר מעבר נשים בדרך מהדרין לציון הרשב"י זיע"א במירון".

"הננו להודיעך כי דרך זה אינה סטטורית, היא דרך פרטית בבעלותנו ורק אנחנו נקבע מי רשאי לעבור בה, גם בית המשפט העליון לא יוכל לפגוע בזכותנו הקנינית בניגוד לחוק" הלפרין מודיע במכתב כי "לפיכך הננו מודיעים לך כי בדרך זו יעברו רק גברים, והננו דורשים את התנצלותך והבהרת הדברים בכל אמצעי התקשורת".

בתגובה כתב לו עו"ד פת, היועץ המשפטי של משרד הדתות כי דרך המהדרין נסלל על ידי מע"ץ וכי מעולם לא נטען כי בשליטת האגודה, וכי גם אם המקום בשליטתם, הדבר עדיין אינו אומר כי הוא בבעלותם הפרטית ולכן הוא ממשיך בדעתו כי אסור להגדיר את המקום כמעבר לגברים בלבד.

אך הסאגה עדיין לא נגמרה כאן. בתגובה ענה הלפרין לעו"ד פת כי בקרקע השייכת למושב ובאישורם, הוקמו חדרים ייעודיים לנשים. "האם גם שם תבקש להודיע על הכנסת גברים?" תמה הלפרין שהמליץ לו להתעסק בעניינים רציניים יותר ולא לנסות להכניס בכוח נשים לדרך המהדרין.