מדו"ח המבקר עולה כי נתניהו ומשפחתו טסו שמונה פעמים כששימש שר האוצר בעלות של מאות אלפי שקלים, במימון ארגונים ואנשי עסקים • נתניהו בתגובה: "הנסיעות היו חשובות לישראל, ההר הוליד עכבר"

מבקר המדינה, יוסף שפירא פירסם היום את דו"ח המבקר ובתוכו פרק נרחב לפרשה שנחשפה כבר לפני כחמישה שנים וזכתה לכינוי "ביביטורס". על פי הדו"ח, כחצי מיליון שקלים שולמו בידי גורמים חיצוניים ופרטיים כדי לממן את ביקוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בחו"ל בעת ששימש שר אוצר. מתוכם 83 אלף דולר מימנו את נסיעותיהם של רעייתו וילדיהם.

מבקר המדינה מאשים כי נתניהו לא דיווח על הנסיעות והמימונים החיצוניים לגורמים המשפטיים המוסמכים וטען בתגובה כי מדובר בכספים לצורך נסיעותיו במסגרת תפקידו. המבקר מדגיש בדוח כי הימנעות ביודעין על טובת הנאה "מהווה עבירה פלילית".

Israeli PM Benyamin Netanyau Arriving to Washington 31/08/2010 Photo Moshe Milner GPO FLASH90 *** Local Caption *** ??? ????? ?????? ?????? ????


Moshe Milner GPO FLASH90

בימים אלה בוחן היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית בנוגע לחלק מהממצאים שעלו בבדיקת המבקר. שפירא עצמו הדגיש בסיכום הדוח כי ישנם פרטים שאינם מופיעים בבדיקתו, שכן העדיף להעבירם לטיפול היועץ המשפטי.

"לאחר קבלת תגובות המבוקרים על טיוטת הדוח, ובמהלך עבודת השלמת הביקורת שנעשתה לאור תגובות אלה, הועברו אל היועץ המשפטי לממשלה לבדיקה חומרים נוספים הנוגעים להיבטים מסוימים במימון נסיעות מר נתניהו לחו"ל, זאת בחודשים מאי ודצמבר 2015. לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, הועברו אליו שוב, בד בבד עם העברת החומרים הנוספים, החומרים שכבר הועברו אליו בשנת 2013 לבדיקתו. לאור בדיקת היועץ המשפטי לממשלה, יש סוגיות הנוגעות לנושא שאינן נדונות בדוח זה".

"הביקורת העלתה כי נסיעותיו של מר בנימין נתניהו ובני משפחתו במימון גורמים חיצוניים בתקופת היותו שר האוצר חרגו מהכללים החלים בנושא, והדבר עלול ליצור מראית עין של קבלת טובת הנאה או של ניגוד עניינים", קבע המבקר.

עוד קבע המבקר כי ישנו חשש לפעילות פלילית. "על פי חוק המתנות ועל פי הכללים למניעת ניגוד עניינים, נסיעת שר לחו"ל במימון מלא או חלקי של גורם חיצוני שאינו ממשלתי עשויה להיחשב טובת הנאה או מתנה, שיש בה פוטנציאל לניגוד עניינים. מהביקורת עלה כי מר נתניהו לא פנה לוועדת המתנות לצורך בדיקה אם נסיעותיו הן בגדר טובת הנאה או מתנה, וממילא לא נבדקה השאלה אם ניתן להקנות לו את המתנה – או שעליו לשלם את שווייה. כמו כן לא פנה אל הוועדה למתן היתרים. משרד מבקר המדינה מעיר על השימוש שעשה מר נתניהו בכספי הבונדס לצורך מימון שהותו במלון בנסיעה פרטית".

State Comptroller Yosef Shapira (R) hands the State Comptroller's report to chairman of the Israeli parliament Yuli Edelstein in the Israeli parliament on May 24, 2016. Photo by Issac Harari/Flash90 *** Local Caption *** ???? ???????? ???? ??? ????? ???? ?????? ??? ???? ?????

Issac Harari/Flash90 

מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמסר בתגובה: "אחרי שנים של כותרות מפוצצות ופרסומים בהיקף אדיר מתברר שההר הוליד עכבר. בנסיעותיו של מר נתניהו לא היה שום ניגוד עניינים, שום מימון כפול ושום דבר בלתי חוקי. היועץ המשפטי לממשלה כבר בדק את החומר שהעביר אליו המבקר ב-2013 וקבע שאין שום סיבה לפתוח בחקירה. אנו משוכנעים שכך יהיה גם עם הספיח שהועבר אליו ב-2015.

"מבקר המדינה קובע שנתניהו נהג בדיוק כמו שרים אחרים ושבאותה תקופה עדיין לא נקבעו הכללים לנסיעות שרים. הכללים לגבי נסיעות שרים נקבעו רק ב-2008, בעוד שהדוח מתייחס לתקופה עד 2005. הניסיון להחיל רטרואקטיבית על נתניהו, ורק על נתניהו, כללים שנקבעו אחר כך, אינו ראוי. התחושה היא שמדובר בדין מיוחד לנתניהו, ודין אחר לכל היתר.

"גברת נתניהו הצטרפה לנסיעותיו של בעלה כמקובל לגבי רעיות ראשי ממשלה לשעבר ולעתים גם לרעיות שרים. הגופים החיצוניים שהזמינו את נתניהו הם גופים ציבוריים כמו הבונדס, השדולה לטובת ישראל בבריטניה, מוסדות חינוך וכדומה.

"נסיעות אלה היו חשובות למדינת ישראל. במהלכן גייס מר נתניהו עשרות מיליוני שקלים לטובת המדינה, התראיין עשרות פעמים בתקשורת הבינלאומית והופיע בפני גופים ציבוריים רבים לטובת ההסברה הישראלית. משך שנים ארוכות סורקים את נתניהו ורעייתו במסרקות ברזל ולא מוצאים כלום – כי אין כלום".