ה' ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
זה בוודאי מעורר את כל אחד מאיתנו להשגיח יותר ולהקפיד יותר. אולם כל הורה לילדים שהוא גם בעל מכונית יודע שבמשך השנים קורים מקרים כאלו שבד"כ מסתיימים בנס…