דנון מכנה אותם 'לשעברים' והוא מתכוון למאיר דגן ולאחרון הפולטים מידע רגיש - יובל דיסקין. איך מתכנן דנון למנוע התבטאויות נוספות?

סגן יו"ר הכנסת וחבר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ דני דנון, יזם דיון מיוחד בנושא התבטאויות הבכירים לשעבר במערכות הביטחון וקידום חקיקה להגבלת התבטאויותיהם לאחר סיום תפקידם.

"דיסקין משתמש במעמדו כמקור ידע אמין בכדי לתבוע תזות אישיות מנותקות מהמציאות", אמר דנון. "בתפקידו הוא שתק כמו דג וכעת מזמר דברי הבל. יש דברים שהשתיקה יפה להם".

עוד באתר:

[postim]

לדבריו, נראה שהמעבר מראש ארגון משמעותי לחיים האזרחיים, פוגע בשיקול הדעת של ה'לשעברים', ורק חקיקה תוכל למנוע ממקרים דומים לזה של דיסקין ודגן לקרות בשנית.

מהותו של החוק המוצע, הינה ליצור מנגנון צינון מהתבטאויות של ראשי מערכת הביטחון בציבור ובתקשורת, לאחר סיום תפקידם. "המידע שבידי ראשי מערכת הביטחון הוא לא שלהם. הוא של המדינה ואסור להם להשתמש בו לתועלת אישית" אמר דנון.

לדבריו, החוק, אשר מגדיר תקופת צינון של שלוש שנים, ויוצמד לחוק הצינון מהפוליטיקה, אשר במהלכן אסור לגורם הביטחוני הבכיר להתבטאות בנושאים אשר נגעו לתפקידו, ימנע פטפטת מיותרת שפוגעת בחוסן המדינה.

"נראה שהרצון להיות באור הזרקורים התקשורתי משפיע על ה "לשעברים". דגן אומר דברים מסוכנים וחסרי הגיון בנושא האיראני, דיסקין מוציא קיטור כמו ילד קטן- והכל למען אינטרסים אישיים", אמר דנון.