השבת ניצחה את המשקיע הצרפתי שזנח את תחנות המוניות באשדוד למען קדושת השבת • כל זאת נזקף לציבור יראי ה' אשר נשמע להוראת הרבנים • הסיפור המלא

שנים רבות נהנו תושבי העיר אשדוד, ממגוון חברות מוניות השומרות על קדושת השבת ונוהגות לשבות ביום שבת.

בשנים האחרונות נכנס משקיע צרפתי לתמונה והחל לרכוש בזה אחר זה תחנות מוניות בעיר, תחנות שומרות שבת, והחל להפעיל את הנהגים גם בשבת. המשקיע הזר רכש את כלל תחנות המוניות, והפך אותם למונופול – תחנה אחת גדולה בבעלותו עם שלוחות שונות.

אדמו"רי ורבני העיר פנו אליו בקריאה שיאות לשמור את השבת, ולא יפעיל את המוניות בשבתות ובימים טובים. הלה הבטיח להם כי אכן יסגור את התחנות בשבת, ואכן סגר בתחילה את התחנות, אבל אחרי שבועיים-שלושה, הוא שב לסורו והמשיך להפעיל את התחנות בשבת.

הציבור החרד לדבר ה' נשמע להוראות רבותיו, החל להקפיד שלא לנסוע במוניות המופעלות על ידי אותו משקיע זר. הם נסעו אך ורק באמצעות מוניות מתחנת המוניות 'בעל הנס', שהמשיכה לשמור את השבת.

משראה המשקיע כי כלתה אליו הרעה, מכר את כל התחנות שברשותו לבעלים אחרים. כעת, המשקיעים החדשים החזירו עטרה ליושנה ואת כבוד השבת למקומה – והתחנות סגורות ביום שבת קודש.

IMG-20120429-WA0006