ארץ אוכלת יושביה: שר הביטחון אהוד ברק מתכן חלופה לחוק טל, שישמיד ויעקור את עולם התורה ויביא לסגירת מאות הישיבות שלומדיה מצדיקים את קיום העולם

שר הביטחון אהוד ברק יגיש לממשלה הצעת חוק שתחליף את 'חוק טל' בהסדר רחב יותר, שבמרכזו ייקבע כי צה"ל הוא זה שיחליט את מי הוא מגייס וכל השאר יופנו לשירות אזרחי-לאומי, כולל בקהילה, למשך כשנה.

במסגרת הצעת החוק, ייקבע כי צה"ל יתגמל בהדרגה את המשרתים בצה"ל בשנתיים הנוספות, ברמה דומה לשכר המינימום במשק, באופן שיאפשר להם ללמוד או לרכוש מקצוע. מכל האחרים מצופה שישתלבו, לאחר השירות האזרחי-הלאומי, בשוק העבודה.

עוד באתר:

[postim]

שר הביטחון ברק אמר, כי "רק הסדר רחב כזה יהיה שוויוני לכל רוחב החברה והוגן גם כלפי החיילים המשרתים. רק הסדר כזה יביא לפתרון נכון של הסוגיה החשובה למדינה, שעדיין תידרש לדורות של צבא חזק ומאידך לא תוכל לגייס את כל מחזורי הגיוס, ללא יוצא מהכלל".

באשר לאברכים, תיקבע מכסה בסדר גודל של כ-400 בשנה שיוכלו להמשיך ללמוד תורה. שר הביטחון סבור כי לאחר הגשת החוק לקריאה טרומית, יש מקום לבוא בדברים עם הגורמים הנוגעים בדבר וזאת כדי למקסם את הסיכוי להבנות, מבלי לוותר על הכוונה: העברת החוק במושב הקיץ הקרוב.