המשרד להגנת הסביבה מחמיר את רמת בדיקות זיהום האוויר מכלי רכב בטסט השנתי בכדי להפחית את הזיהום הנפלט מכלי הרכב

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת אישרה היום (ג') תקנות חדשות של המשרד להגנת הסביבה לפיהן, יוחמרו התקנים לזיהום הנפלט מרכבי דיזל. על פי התקנות החדשות, ערכי פליטת הזיהום לכלי רכב אלה ושיטת הבדיקה של זיהום האוויר בבדיקת הרישוי השנתית יהיו כפי שקבע יצרן הרכב לדגם הנבדק.

קרא עוד:

[postim]

מדובר בשיטה מדויקת יותר מהשיטה הקבועה היום. בכך יותאמו תקנים אלה לתקנים הנהוגים כיום באירופה ונחשבים למחמירים יותר מהנהוג עד כה בארץ.

כמו כן, התקנות מסמיכות את המשרד להגנת הסביבה לפקח על ביצוע בדיקות זיהום האוויר מכלי הרכב במכוני הרישוי. בוחני הרכב יעברו הכשרה של המשרד להגנת הסביבה ומפקחי המשרד יבצעו בקרה שוטפת על פעילות המכונים בתחום בדיקות זיהום האוויר.

יצוין כי כיום פליטת הזיהום של רכבי הדיזל נבדקת כיום באופן שאינו מתאים לכלי רכב חדשים, אינה תואמת את המקובל במדינות המפותחות ואף אינה מיושמת על ידי מכוני הרישוי על חלק מכלי הרכב. כך אלפי כלי רכב מזהמים עוברים את הבדיקה וממשיכים לזהם.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן אמר כי "כלי הרכב הם המקור העיקרי לזיהום האוויר במרכזי הערים. רכבים שאינם תקינים פולטים רמות גבוהות של זיהום אוויר, ומסכנים את האוכלוסייה הנחשפת לזיהום זה".

ארדן הוסיף כי "מעתה יתאפשר פיקוח סביבתי הדוק על פעילות מכוני הרישוי, ורמות הבדיקה יוחמרו, דבר שיבטיח שכלי הרכב בכבישים אינם חורגים מרמת הזיהום המותרת ונמנעת פגיעה מיותרת בבריאות הציבור".