בצל הדרישה הציבורית ועמדת ראש הממשלה בענין, טוענים בגנזך המדינה כי גם אם הממשלה תורה על פתיחת המסמכים החסויים ידרשו יותר משלש שנים עד שיתאפשר לבצע את ההחלטה בפועל

הדרישה הציבורית לחשיפת המבמכים החסויים בפרשת חטיפתם של ילדי תימן מוסיפה להסעיר את המערכת הפוליטית. אחרי ש-4 חברי כנסת חשפו כי גם בני משפחתם נחטפו (לכאורה) הולכים ומתפרסמים בכלי התקשורת השונים עדויות מזעזעות נוספות בנושא.

במקביל לשיח הציבורי המתעורר בענין, הודיע ראש הממשלה כי הוא תומך לחלוטין בדרישה לפרסם את הפרוטוקולים הנפיצים, אלא שבדיקת עמדת גנזך המדינה – שם נמצאים המסמכים החסויים – בסוגיה מעלה כי הדרך לפרסום עוד ארוכה מאוד.

ראשית, החוק מטיל מגבלות חמורות על חשיפת חומרים חסויים, מגבלות שרק החלטת ממשלה בענין יכולה לשנות. שנית, המסמכים מכילים מידע אישי רגיש במיוחד ופרסומם מנוגד לחוק הפרטיות, אלא אם ידאגו להשחיר את הפרטים האישיים בכל מסמך.

בגנזך המדינה אומדים את מספר המסמכים שברשותם במיליון, מה שאומר שידרש זמן רב לביצוע המשימה.

"לממשלה יש את הסמכות המשפטית להורות לגנזך לחשוף את החומר ובכך להתגבר על מגבלת חוק הארכיונים. עם זאת, הממשלה לא יכולה להתיר לפרסם חומרים של אנשים פרטיים על פי חוק הפרטיות", אמר אמש גורם מגנזך המדינה שהשתתף בישיבה המיוחדת של ועדת חוקה חוק ומשפט שדנה בנושא. "צריך לבדוק איזה חומרים יש שם. אם נקבל היתר – יידרשו לנו ימים כדי לעבור על החומר, ובכל מקום שיש שם – להשחיר אותו. יש שם 3,500 תיקים. האומדן שלי הוא אלף ימי עבודה", הוסיף הגורם.