פרשת ילדי תימן • "חשיפת המסמכים – רק בעוד 3 שנים לפחות"

בצל הדרישה הציבורית ועמדת ראש הממשלה בענין, טוענים בגנזך המדינה כי גם אם הממשלה תורה על פתיחת המסמכים החסויים ידרשו יותר משלש שנים עד שיתאפשר לבצע את ההחלטה בפועל