פרשת ילדי תימן • עדות: "מצאנו 22 ילדים בעשרה קברים"

בצל התעוררות השיח בעניין חטיפת ילדי תימן מספר עו״ד צוברי, מי שהוביל מהלך לפתיחת הקברים של ילדי המשפחות (?) לפני 20 שנה על הממצאים התמוהים: ״לא היה שם זכר לילדים שנטען שנעלמו״