אז רוני אלשיך רוצה חרדים במשטרה, ואתר JDN נותן לו במה מכובדת, לחרד"ק אנשים.
בושו והכלמו!