מדינה שאין לה לא דין ולא דיין מה שבא להם הם עושים חוצפה .זה נורא מקומם