המוזיאון הנמצא בבעלות ממשלת ישראל, צפוי לפתוח את שעריו ביום השבת תוך רמיסת קדושתה • הדבר נחשף על ידי עובדים במקום המתנגדים למהלך • הפתיחה כבר בשבת הקרובה

מוזיאון בית התפוצות "בית העם היהודי", הנמצא בבעלות ממשלת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, הסוכנות היהודית והקונגרס היהודי העולמי, הודיע כי הוא צפוי לפתוח את שעריו גם ביום השבת החל מהשבת הקרובה.

עובדים במוזיאון המתנגדים לחילול השבת, פנו במכתב לח"כ מיקי זוהר בו כתבו לו כי "דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, התנגד בתוקף לעבודה בשבת, והחיל את חוקי שעות עבודה ומנוחה במדינת ישראל, לפיהם אסור לעסקים לפעול בישראל בשבת, כמו גם אסור להעסיק עובדים בשבת… גם במוזיאון שלנו יש מוצג, שממחיש איך סירבו יהודים לעבוד בספינה מחללת שבת. הם הבינו שחור קטן לבסוף יטביע את כולנו".

עוד כתבו העובדים "במידה וייפתח המתחם – משמרות שבת יתבקשו מן העובדים המעוניינים בכך. ייתכן אף שתינתן עדיפות לעובדים שמוכנים לתת משמרת גם בשבת. המוזיאון יעסיק באופן אינטנסיבי את עובדי הניקיון, התחזוקה, המאבטחים ביום השבת, והעבודה שיאלצו לבצע תהיה כפולה ומכופלת. מהלך כזה עלול לפגוע בהנהלה ובעובדים, כמו גם באופיו הייחודי של מוזיאון העם היהודי. במקום קדושה ושקט – תהיה כאן המולת חולין וברגע שחוקי השוק החופשי יגברו על ערכי השבת – כולנו נעבוד כפל כפליים 7 / 24".

"אנו מאמינים שמהלך דרמטי ואבסורדי שכזה, עבודה בשבת בלב מוזיאון היהודי, הנוגע לתנאי ההעסקה בבית התפוצות ובישראל בכלל, חייב להתרחש בהסכמת העובדים. כשם שאיש לא חולם לפתוח את המוזיאון ביום קדוש כמו יום הזיכרון לחללי צה"ל או ערב יום השואה וכד', אנו מבקשים לרתום את ההנהלה לברית נאמנות ליום השבת כערך כלל ישראלי, באהבה וברצון".

באתר המוזיאון נכתב כי "בית התפוצות שואף להעניק לדור הבא את המפתח להבנת זהותו היהודית, לחזק את תחושת השייכות לעם היהודי, להעמיק את הקשר בין יהודים בישראל לבין יהודים ברחבי העולם, לטפח רגש גאווה במורשת היהודית, בהישגי העם היהודי במרוצת הדורות ובתרומתם לעולם ולאפשר למבקרים מן העולם להכיר את הסיפור המרתק של העם היהודי ולעמוד על ייחודו". לא ברור כיצד הדבר מסתדר עם ההחלטה לחלל את השבת.

ח"כ מיקי זוהר הגיש שאילתא בנושא למשרד הכלכלה. לדבריו, "כיצד ייתכן שמוזיאון המתקרא 'מוזיאון העם היהודי' ירמוס ברגל גסה את הערך המקודש של יום השבת?".