אני לא מבין על מה החגיגות ככה היה אמור
להיות מלכתחילה