הזיקוקים לא נורים רק לעבר השוטרים
מעבר לגדר הברזל יש גם בתי יהודים