עם זאת ראש המוסד יוסי כהן, טרם השיב לפניה בענין • ח"כ הנגבי שהוסמך ע"י ראש הממשלה כהשר הממונה על הטיפול בפרשת ילדי תימן החטופים, הודיע כי הנגשת מאות אלפי המסמכים בפרשה לציבור, תתבצע עוד לפני המועד שתוכנן מראש

התקדמות נוספת בפרשת חשיפת הפרוטוקולים וכלל המסמכים המתעדים את פרשת ילדי תימן.

כזכור לפני מספר שבועות הסמיך ראש הממשלה נתניהו את ח"כ צחי הנגבי כ"ממונה על חקירת פרשת ילדי תימן – והנגשת מאות אלפי המסמכים שאופסנו עד כה במרתפי גנזך המדינה, לעיון הציבור".

השבוע הוסרה אבן דרך נוספת בדרך לגילוי האמת בפרשה, כאשר ראש השב"כ נדב ארגמן השיב במענה לפנייתו של ח"כ הנגבי בנושא, כי הוא איננו מתנגד עוד לפרסום עדותו של ראש השב"כ עמוס מנור, שכיהן בתקופת היעלמותם של ילדי תימן, וכן את כל הפרוטוקולים הסודיים שהעביר השב"כ לוועדת החקירה הממלכתית שנפתחה בזמנו.

הנגבי שפנה בענין גם לראש המוסד, טרם נענה בנושא.

בימים האחרונים עידכן הנגבי את ראש הממשלה על ההתפתחויות במאמצים ליישום ההחלטה להנגיש את מאות אלפי המסמכים לעיונם של כלל אזרחי המדינה, כאשר יתאפשר לכל משפחה להיווכח מה עלה בגורל היקר לה מכל.

הנגבי הודיע לנתניהו, כי בשל העבודה העיקבית והמאומצת הנעשית בימים אלו, הוא שמח לבשר כי למרות הדד ליין שהוקצב על ראשית ינואר 2017 כתאריך היעד למועד פרסום המסמכים, נראה כי נוכל לעלעל בהם כבר במהלך החגים, כלומר באוקטובר הקרוב, בכפוף לאישור הממשלה וועדת החוקה של הכנסת.

"אני מעוניין לקצר את טווח הזמן", אמר הנגבי, "כיוון שהמשפחות שאיבדו את יקיריהם ממתינות לכך בקוצר רוח, ויש להתחשב בסבלן".

יצויין, כי במהלך הבדיקה המקיפה של הצוות בראשות הנגבי שמכהן כ"השר האחראי על בדיקת פרסום החלקים החסויים של הפרוטוקולים של הוועדות השונות בכל הפרוטקולים על פרשת היעלמות ילדי תימן", עיין השר גם בתמלילים של כל הישיבות שקיימה הוועדה בשנים 2001-1995 — בדלתיים סגורות כמובן.

ההיחשפות לחומר הסודי והמסווג, הוביל אותו לפנות לראש השב"כ ארגמן ולראש המוסד כהן כדי שיתייחסו לנושאים הקשורים לפעילות השב"כ והמוסד בשנותיה הראשונות של המדינה, כפי שעלו מדברי עדים שהעידו בפני הוועדה. ראש השב"כ כאמור הבהיר כי אין כל מניעה מצידו לחשיפת מסמכים אלו.

עוד נודע, כי בימים אלו עמלים בגנזך המדינה בסריקת החומר, כאשר ביום בתחילת השבוע החל צוות, בראשות גנז המדינה ד"ר יעקב לזוביק, להעלות את עשרות אלפי העמודים לאתר אינטרנט מקוון כדי שברגע שהממשלה תיתן את אות הפרסום, יתאפשר לכל אזרח להיכנס ולברר על אודות משפחתו, כדי שהאתר יהיה נגיש לחיפוש המשפחות הוא יציע פילוחי גישה חלופיים, כמו עיון ברישומי בתי־חולים, בתי־קברות, מחנות עולים, יישובים ועוד.