ברוך השם יש קץ משמיים למזון המעובד נכון יותר קל אבל מזיק הפך מנשמרתם …כי לא כלו רחמיו אולי גם חל מבירורי משיח