להלחם בחילונים (כל זמן שהם לא מפריעים) זאת טיפשות!!
צריך לקרב אותם בדרכי נועם